Küsi pakkumist
Ümberkujundamine

5. mail 1996. aastal otsustab aktsiaseltsi Santex aktsiate ainuomanik Heiki Mäesaar ettevõtte ümber kujundada osaühinguks Santex.

Uue ühingu ühe osa, nimiväärtusega 40 000 krooni omanikuks saab aktsiaseltsi Santex kolme aktsia ainuomanik. Uues ühingus antakse endisele aktsionärile kõik seadusest ja osaühingu põhikirjast tulenevad õigused. Töötajatega säilitab osaühing aktsiaseltsi õigusjärglasena kõik senised töösuhted. Osaühingut juhib üheliikmeline juhatus. Osaühingul puudub nõukogu.

Osaühingu tegevusaladeks on:

  • Kütte- ja ventilatsioonisüsteemide montaaž, ehitus ja remont;
  • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide montaaž, ehitus ja remont;
  • Kütte-, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus ja remont;
  • Tööstuskaupade jae- ja hulgikabandus.